0
سنگبری معنوی
فروش سرامیک کف و سنگ گرانیت مروارید مشهد
سنگ گرانیت مروارید درجه یک ابعاد: 40*40*1.6
متر مربع
115,000 تومان
3 5 2 Product

سنگ گرانیت مروارید مشهد درجه 2 ابعاد: 40*40*1.6
متر مربع
95,000 تومان

جدول گرانیت عرض 10CM ابعاد: 30*50*10
متر مربع
350,000 تومان
3 5 2 Product

سنگ گرانیت مروارید مشهد صادراتی باپالت کف ابعاد: 40*40*2
متر مربع
145,000 تومان
3 5 1 Product

جدول گرانیت عرض 20CM ابعاد: 30*70*15
عدد
تماس بگیرید
5 5 1 Product

سنگ کوبیک ابعاد: 10*10*10
متر مربع
1,100,000 تومان
4 5 4 Product

پله گرانیت مروارید مشهد درجه 2 ابعاد: 35*3
متر مربع
135,000 تومان
2.85714 5 7 Product

زیر پله گرانیت مروارید مشهد17cm ابعاد: 17
عدد
150,000 تومان
4.33333 5 3 Product

سنگ کوبیک گرانیت مروارید مشهد ابعاد: 8*8*8
متر مربع
900,000 تومان
5 5 1 Product

جدول گرانیت عرض8CM ابعاد: 30*50*8
متر مربع
290,000 تومان
2 5 1 Product

جدول گرانیت عرض 15CM ابعاد: 30*50*15
عدد
تماس بگیرید
5 5 1 Product

پله گرانیت مروارید درجه 1 ابعاد: 35*3
عدد
175,000 تومان
2.6 5 10 Product

زیر پله گرانیت مروارید مشهد 15cm ابعاد: 15*1.6
متر مربع
150,000 تومان
3.66667 5 3 Product

سنگ گرانیت مروارید گرید B ابعاد: 40*35*1.6
متر مربع
85,000 تومان
3 5 2 Product

سنگ گرانیت مروارید ابعاد 60 * 60 ابعاد: 60*60*2
متر مربع
200,000 تومان
3 5 2 Product

سنگ گرانیت مروارید ابعاد 10*40 ابعاد: 40*10
متر مربع
45,000 تومان
4.13334 5 15 Product

سنگ گرانیت مروارید سوپر ابعاد: 40*40*1.6
متر مربع
110,000 تومان
5 5 2 Product

سنگ گرانیت اپن مروارید مشهد ابعاد: 300*50
متر مربع
تماس بگیرید
5 5 1 Product

سنگ اپن گرانیت مروارید مشهد ابعاد: 60*3
متر مربع
250,000 تومان
3.5 5 2 Product

سنگ گرانیت مروارید عرض 15 و 20 ناساب ابعاد: 20
متر مربع
45,000 تومان43,200 تومان
5 5 1 Product

سنگ گرانیت مروارید گرید B ابعاد: 40*30
متر مربع
95,000 تومان
4 5 3 Product

سنگ گرانیت مروارید ابعاد 25*40 ابعاد: 40*25*1.6
متر مربع
95,000 تومان
5 5 1 Product

پلاک طولی شمش گرانیت مروارید مشهد ابعاد: 40*1.6
متر مربع
110,000 تومان
3.66667 5 3 Product

نتایج 1 تا 23 از کل 23 نتیجه

سنگبری معنوی مشهد در زمینه تولید انواع سنگ گرانیت، بخصوص در زمینه تولید سنگ گرانیت مروارید مشهد در مشهد فعالیت دارد.