0
سنگبری معنوی
تولید کننده وصادر کننده برتر سنگ گرانیت مروارید مشهد

مزایای سنگ گرانیت تایباد

1_تنها سنگ گرانیت ایران با جذب آب صفر 

2_مجاورت با کوه های سنگ آهن خواف 

این سنگ از لحاظ سختی جز سخت ترین سنگهای ساختمانی است 

رتبه برتر از لحاظ استقامت می باشد .