0
سنگبری معنوی
تولید کننده وصادر کننده برتر سنگ گرانیت مروارید مشهد
سنگ ساختمان ایران مرمر

ایران یکی از کشور های بسیار ثروتمند از نظر مواد معدنی و ذخایر زیر زمینی است، تا جایی که می توانیم خاک بعضی از قسمت های کشورمان را طلا بنامیم. این موضوع در مورد سنگ های ساختمانی که در نمای ساختمان ها استفاده می شود هم صدق می کند، به همین دلیل در این مطلب از سنگبری معنوی قصد داریم انواع سنگ های ساختمانی در ایران را شرح دهیم. 

از آنجایی که در مقاله  انواع سنگ گرانیت در مورد شکل ظاهری سنگ های گرانیت کشور صحبت کردیم، در ادامه سنگ های ساختمانی ایران را بر اساس استانی که معدن این سنگ ها در آن قرار دارد برای شما معرفی می کنیم و نام تک تک معادن معتبر کشور و سنگ های معروف آنها را در اختیار شما می گذاریم.

 

انواع سنگ های ساختمانی در استان اردبیل

سنگ مرمریت سیف آباد 2
نام علمی این سنگ بیو اسپرایت است و معدن آن در شهر اردبیل است.

سنگ تراورتن لمعه دشت
نام علمی این سنگ آهک اسپاریتی است و معدن آن در شهرستان اردبیل است.

سنگ مرمر اصفهان

انواع سنگ های ساختمانی در استان اصفهان

سنگ مرمریت جوشان قالی
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه دولومیتی است و معدن آن در شهرستان جوشن قالی می باشد

مرمریت کوه کبود هفتومان خور
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است و معدن آن در شهرستان آخور است

مرمریت صورتی حسن آباد خور
نام علمی این سنگ پکستون دولومیتی است و معدن آن در شهرستان خور قرار دارد.

مرمریت سنگاب خور و بیابانک
نام علمی این سنگ گرینستون است و معدن آن در شهرستان خور و بیابانک قرار دارد.

مرمریت بازبنده نائین
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیز دولومیتی است و معدن آن در نائین است.

گرانیت طامه
نام علمی این سنگ میکرودیورت و معدن آن در استان اصفهان است.

گرانیت قرمز گل آباد نائین
نام علمی این گرانیت توف با ترکیب ریوداسیت است و معدن آن در شهرستان نایین می باشد.

گرانیت گدار سیاوش
نام علمی این سنگ میکرودیوریت است.

گرانیت بغم ارداستان (شاهمرادی)
نام علمی این سنگ گابرو می باشد و معدن آن در آستان اردستان قرار دارد.

سنگ گرانیت بغم اردستان
نام علمی این گرانیت هم گابرو است و منبع آدر شهرستان اردستان می باشد

سنگ گرانیت اوره
نام علمی این نوع گرانیت میکرودیوریت است و در استفان اصفهان وجود دارد.

گرانیت اللهی
نام علمی این سنگ همان میکرودیوریت است.

سنگ 1 چینی لایبید
نام این سنگ کربنات کریستالیزه است و معدن آن در شهرستان لنجان قرار دارد.

سنگ 2 چینی لایبید (مشابه با مورد بالا می باشد)

سنگ تراورتن وارگون
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

تراورتن و مرمر تخت کمند جرقویه
نام علمی این سنگ هم کربنات کریستالیزه می باشد.

تراورتن گرداب طرق
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است .

تراورتن استان فارس

انواع سنگ های ساختمانی در استان فارس

سنگ مرمریت کرم نی ریز
نام علمی این سنگ بیومیکریت است.

سنگ مرمریت سرویه نیریز
نام علمی این سنگ بیو اسپارایت است.

سنگ مرمریت حس آباد دهبید
نام علمی این سنگ کالکارنایت می باشد.

سنگ مرمریت چاه مرغی B
نام علمی این سنگ کربونات میکرو کریستالین است.

سنگ مرمریت چاه مرغی A
نام علمی این سنگ کربونات میکرو کریستالین است.

سنگ مرمریت انگورک
نام علمی این سنگ کربنات کریستالین است.

سنگ چینی چاه سوار آغا 19
نام علمی این سنگ کربونات میکرو کریستالین است.

سنگ چینی چاه سوار آغا 1
نام علمی این سنگ کربونات میکرو کریستالین است.

سنگ چینی، تنگ حنا و قلعه بعمن
نام علمی این سنگ کربونات میکرو کریستالین است.

سنگ چینی تنگ حنانی ریز
نام علمی این سنگ کربونات میکرو کریستالین است.

سنگ مرمر همدان

انواع سنگ های ساختمانی در استان همدان

سنگ مرمریت شیرین سو
نام علم این سنگ وکستون دولومیتی است.

سنگ گرانیت خاکو
نام علمی این سنگ گرانیت است.

سنگ گرانیت باغچه غاز شمالی
نام علمی این سنگ گابرو می باشد.

سنگ گرانیت گنجنامه
نام علمی این سنگ گرانودیوریت می باشد.

سنگ گرانیت کهنوش
نام علمی این سنگ همان گرانیت است.

گرانیت استان گیلان

انواع سنگ های ساختمانی در استان گیلان

سنگ چینی مسکاء ماسوله
نام علمی این سنگ کربتن کریستالین است.

سنگ مرمریت ناوه عمارلو
نام علمی این سنگ دولومیت بیومیکریت است.

گرانیت استان یزد

انواع سنگ های ساختمانی در استان یزد

سنگ مرمریت ابرکوه یزد
نام علمی این سنگ پکستون می باشد.

سنگ مرمریت کوه اعلی ابرکوه
نام علمی این سنگ وکستون است.

سنگ مرمریت عظیمی
نام علمی این سنگ گرینسون می باشد.

مرمریت صورتی و لیمویی بیشه در بهاباد
نام علمی این سنگ وکستون است.

سنگ مرمریت صورتی بافق
نام علمی این سنگ وکستون است.

سنگ مرمریت قاسم زغالی
نام علمی این سنگ گرینسون می باشد.

سنگ مرمریت شمال کوه سیاه
نام علمی این سنگ دولو گرینسون می باشد.

سنگ مرمریت رباط ابرکوه
نام علمی این سنگ گرینسون می باشد.

مرمریت چکاوک
نام علمی این سنگ وکستون می باشد.

سنگ مرمر سفید کوه
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ مرمر سبز توران پشت
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ مرمر سبز بورق
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ گرانیت قرمز قلعه خرگوشی
نام علمی این سنگ کواتز لایت می کند.

سنگ گرانیت عقاب کوه
نام علمی این سنگ کوارتز دیوریت است.

گرانیت قرمز قلعه خرگوشی
نام علمی این سنگ لاتیت است.

سنگ تراورتن و مرمر شواز
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ تراورتن کمن کوه اعلا
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه دولومیتی است.

سنگ تراورتن حجت آباد
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

 

انواع سنگ های ساختمانی استان هرمزگان

سنگ چینی قدمگاه
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی آق شتیل
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

گرانیت استان لرستان

انواع سنگ های ساختمانی در استان لرستان

سنگ دوچینی کشکک
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی اردو در
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ کریستال قلعه انوران
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی باد باد
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی کوه میل
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی مغانک
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی یوسف کوه غربی
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی باد باد غربی
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ گرانیت تواندشت
نام علمی این سنگ مونزوسینو گرانیت است.

سنگ چینی جوشان رود
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ مرمریت گوهره درب چاه
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ مرمریت گوهره درب چاه شرقی
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی جوشان رود 1
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ مرمریت گوهره درب چاه شرقی 2
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ مرمریت گوهره درب چاه غربی
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی جوشان رود
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ مرمریت گوهره چنار سنگ
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی و کریستال پوبدر پایین
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ مرمریت گوهره سفید کوه شرقی
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه دولومیتی است.

سنگ چینی دریژان بالا
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی دوتو
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی دوزان1
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی دوزان غربی
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ مرمر گوهر سفید کوه غربی
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ مرمر گوهره نرگس جنوبیA
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ مرمر گوهره نرگسه جنوبی B
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی ده زیارت شرقی
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی سور4
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی عسگران شماره 1
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی عسگران 210
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی عسگران "زرد کوه"
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ چینی یک کشکک
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ های مرمریت کلیا
نام علمی این سنگ ها مادستون می باشد.

سنگ مرمر سفید کوشکسرا
نام علمی این سنگ ها گرین استون می باشد.

سنگ گرانیت کلاردشت
نام علمی این سنگ همان گرانیت می باشد.

 

انواع سنگ های ساختمانی در استان آذربایجان شرقی

سنگ تراورتن قرمز سردار آباد
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ تراورتن گردویی نادینلو
نام علمی این سنگ گرینستون است.

سنگ تراورتن لیمویی کلوانق
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ تراورتن لیمویی نادینلو
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ گرانیت زند آباد
نام علمی این سنگ گرانودیوریت است.

سنگ گرانیت لقلان هوراند
نام علمی این سنگ آندزیت می باشد.

گرانیت آذربایجان

انواع سنگ های ساختمانی استان آذربایجان غربی

گرانیت زند آباد
نام علمی این سنگ گراندیودیت است.

سنگ مرمرکپلکلو شماره دو
نام علمی این سنگ اونیکس است.

سنگ مرمر قره قشلاق
نام علمی این سنگ اونیکس است.

سنگ گرانیت نجف آباد ارومیه
نام علمی این سنگ میکرو گابرو است.

سنگ گرانیت ناری
نام علمی این سنگ گرانیت است.

سنگ گرانیت قالقاچی ارومیه
نام علمی این سنگ میکرو گابرو است.

سنگ سینیت غلات پیران شهر
نام علمی این سنگ سینیت است.

سنگ تراورتن مرگلنر
نام علمی این سنگ بیومیکریت است.

سنگ چینی جلبر ارومیه
نام علمی این سنگ افی کلسایت است.

سنگ چینی دشت قوره نقده
نام دیگر این سنگ دلواسپاریت است.

سنگ چینی شاوله نقده
نام علمی این سنگ کربنات کریستالیزه است.

سنگ سینیت بانه سر 1 پیرانشهر
نام علمی این سنگ سینیت است.

سنگ تراورتن طوره ماکو
نام علمی این سنگ دلواسپارایت است.

سنگ گرانیت خرنج 2پسوه
نام علمی ان سنگ سینیت می باشد.